MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores

MPA
Movimento dos
Pequenos Agricultores

NOTA: Defender Deyvid Bacelar, é defender a democracia!